Värmdö Skeppslags Vänförening
Grundad januari 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------
Uppdaterad 2021-06-14
-------------------------------------------------------------------------------------------

Den 14 juni 2021 kl:14.00
hade föreningen sitt första möte hos
Åke Cederqvist i Lännersta nere vid sjöstugan.
Det var c:a 25 personer som visat intresse att delta.
Nedan några bilder från evenemanget.

Nedan informerar Åke om hur vi har tänkt att
föreningen skall fungera. Alla närvarande
presenterade sig. Kommunikationen i föreningen
skall skötas genom mail, och därför fick alla fylla
i en närvarolista med namn och mail adress.
Åke kommer att skicka ut en inforamtion som var
och en får skriva under och därmed godkänna
att närvarolistan skickas till alla som vill delta.Stort TACK till Åke som höll det försat mötet !


<><><><><><><>

<><><><><><><>