Välkommen till

Värmdö Skeppslags Vänförening - Grundad jan. 2021
_______________________________________________________

Sidan uppdaterad 2021-04-27
_______________________________________________________

Nästa digitala styrelsemöte på Webex

blir onsdag den 19 maj 2021 kl:13.00.

<> <> <> <> <> <> <> <> <>


Värmdö Skeppslags Rotary Klubb har som vi tidigare meddelat upplösts pga 
för lågt medlemsantal. Styrelsen tror att det finns ett behov av en förening för 
de som vill aktivera sig, utöka sin umgängeskrets, vara med i en grupp som
odlar något gemensamt intresse.Styrelsen har därför beslutat att bilda 
en ny förening, Värmdö Skeppslags Vänförening.

Alla i Värmdö Skeppslag som vill umgås och aktivera sig är välkomna till 
föreningen. Vi planerar att officiellt starta föreningen med ett öppet möte 
utomhus hemma hos Lasse Melin i Gustavsberg så snart som pandemi-
läget tillåter det. Vi kommer att kalla till detta startmöte när vi 
kan bestämma en tidpunkt för mötet

         Kort beskrivning av föreningen och hur den är tänkt att fungera

Värmdö Skeppslags Vänförening är en grupp av människor i Värmdö Skeppslag 
(Värmdö och Boo) som tycker om att umgås och göra aktiviteter tillsammans.

Vi har inga avgifter, verksamheten bygger på att medlemmarna själva engagerar 
sig och bidrar genom att hålla i aktiviteter, medlemsadministration och dylikt.
 Alla som vill aktivera sig och umgås är välkomna till föreningen. 
Vi kommunicerar verksamheten med varandra via e-post, sms och 
hemsida
www.varmdoskeppslag.se . För att möjliggöra kontakt mellan 
medlemmarna så kommer ett aktuellt medlemsregister med 
e-postadresser att finnas.

Föreningen ska ha en ordförande vars uppgift är att se till att medlemsmöte hålls 
en gång per månad samt att ett aktuellt medlemsregister tillställs medlemmarna.

Medlemsmöte avhålls på en förutbestämd tidpunkt och dag en gång per månad. 
På medlemsmötet informeras medlemmarna om verksamheten och ges möjlighet 
att föreslå aktiviteter och annat samt fatta beslut om verksamheten.

Information till medlemmarna mellan medlemsmötena sker via e-post och sms.

     Exempel på aktiviteter som vi kan syssla med kan vara:

             #  Teaterbesök    #  Konserter    #  Vandringar     #  Cykelturer   #  Boule

        #  Kortspel         #  Minigolf       #  Matlagning     #  Restaurangbesök

Det finns inga gränser för vad vi kan ägna oss åt tillsammans. Den som har 
ett intresse som man vill dela med andra kan göra det inom föreningens 
verksamhet. Det är oftast trevligare att odla ett intresse med 
flera människor än att göra det ensam.

Medlemmarnas e-post-adresser kommer att vara den kontaktlista 
som används vid all information mellan medlemmarna.

Exempel: Någon kanske är intresserad av att svara för att vandringar planeras. Man kan då 
bestämma att de som är intresserade att delta träffas varannan vecka på t ex tisdagar kl 10. 
Den som håller i den verksamheten mejlar ut till alla medlemmar att nu på tisdag träffas vi på 
parkeringen i t ex Nyckelviken och vandrar 6 km i omgivningarna. Medtag matsäck 
eller så kanske man föreslår att vi äter en bit mat efteråt på serveringen i 
Nyckelviken. Intresserad meddelar sitt deltagande så att mat kan beställas.

Den 26 april 2021.    Med vänliga hälsningar               

     Åke Cederqvist  Lars Melin  Jan-Olof Engström  Göran Eiderfors  Irene Ulfvin           
Ordförande       IT-kontakt   Kenneth Hertzman  Monica Pettersson  Hannus Estra
   


Deltagare på styrelsemötet den 26 april 2021 kl.13.00.
Översta raden: Lars Melin, Irene Ulfvin
Rad två: Jan-Olof Engströ, Kenneth Hertzman
och längst ner ordförande Åke Cederqvist.
<> <> <> <> <> <> <> <> <>

Vi önskar alla vänner en riktigt 
<> <> <> <> <> <> <> <> <>


Digitalt Webex-möte den 15 mars 2021 kl:13.00

Närvarande: Lars Melin, Jan-Olof Engström, Göran Eiderfors,
Irene ulfvin, Kenneth Hertzman, Monica Pettersson 
och ordförande Åke Cederqvist.
Åke Cederqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Vi beslutade att vänta med att dra igång föreningen 
tills att restriktionerna har lättat och vi kan träffas life
Ett första möte utomhus hemma hos Lasse 
lite längre fram när så blir möjligt föreslogs.

<> <> <> <> <> <> <> <> <>

Digitalt Webex-möte den 8 feb. 2021 kl:12.00

Närvarande: Lars Melin, Jan-Olof Engström, 
Kenneth Hertzman, Monica Pettersson, 
Åke Cederqvist och Göran Eiderfors på telefon.

Kenneth Hertzman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
Under mötet utsågs Åke Cederqvist till ny ordförande. Föreningens syfte och verksamhet

Värmdö Skeppslags Vänförening är en grupp av aktiva människor i 
Värmdö Skeppslag (Värmdö och Boo) som tycker om att umgås och 
göra aktiviteter tillsammans. Vi har inga avgifter, verksamheten 
bygger på att medlemmarna själva engagerar sig och bidrar
genom att hålla i aktiviteter, medlemsadministration och dylikt.


Alla som vill aktivera sig är välkomna.

Föreningen ska ha en ordförande vars uppgift är ett se till 
att medlemsmöte hålls en gång per månad.

Medlemsmöte avhålls kl 10 första måndagen i varje månad (exempelvis)
På medlemsmötet ska medlemmarna informeras om verksamheten 
och medlemmarna ges möjlighet att föreslå aktiviteter och annat 
samt fatta beslut om föreningens verksamhet.

Information till medlemmarna sker via e-post / sms<> <> <> <> <> <> <> <> <>


Digitalt Webex-möte den 9 dec. 2020  kl:12.00

Närvarande: Lars Melin, Jan-Olof Engström, Göran Eiderfors, 
Kennerth Hertzman, Monica Pettersson och Åke Cederqvist.  
Kenneth Hertzman var ordförande och vi beslutade att startaVärmdö Skeppslags Vänförening, som en ideell förening.

Digitala Webex-möte är bestämt till den 8 feb 2021 
där syfte och stadgar skall behandlas. Sammankallande: 
Jan-Olof E. Ordförande föreslås blir Åke Cederqvist.

Vi önskar alla vänner en riktigt 
God Jul & Gott Nytt År 2021


<> <> <> <> <> <> <> <> <>

____________________________

____________________________

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 


NOSTALGI SIDOR HÄR NEDAN

<> <> <> <> <> <> <> <><> <> <> <> <> <>


_______________________________________________________

Klubben var en lunchklubb som grundades i oktober 1965.
Rotayverksamheten har upphört den 30 juni 2020.

Värmdö Skeppslag - på Internet sedan 1998  > i 22 år <

_______________________________________________________

Rotary Avslutning

Den 9 juni 2020 kl:13.00 träffades
styrelsen på video-länk och diskuterade
klubbens framtid. Klubben startade i oktober
1965. Under 80
/ 90 talet bestod klubben av 
ett 60 tal medlemmar. Nu är vi endast 13 st
kvar och alla är 70+. Styrelsen har efter 
omröstning beslutat lägga ner klubben.

Vår President Kenneth Hetzman informerar
styrelsen om den förestående nedläggning av 
Värmdö Skeppslags Rotaryklubb 30 juni 2020

Ledamöterna Lars Melin, Jan-Olof Engström,
Irene Ulfvin och Åke Cederqvist tar emot
beskedet - beklagligt med nödvändigt.
Ett avlutande möte kommer att
ske under hösten 2020.

<> <> <> <> <> <> <> <>


Den 8 juni kl:12.00  Jur.Kand Kim Lundgren
och berättade via ZOOM på Dator / Mobil om 
Framtidsfullmakter-gåvor och generationsskifte-
särkullbarn vem ärver? Testamente, en trygghet
för dina nära och kära. STORT TACK till Kim
för ett mycket intessant föredrag. Bilder nedan.
Jur.Kand Kim Lundgren<> <> <> <> <> <> <> <>


Den 21 april kl:10.00 hade vi styrelsemöte
via ZOOM på Dator / Mobil. Se bilder nedan.Deltagare: Åke informerar medan övriga deltagare finns
med på bild till höger, Lasse, Kenneth, Göran, Monica
och Jan-Olof som också höll i arrangemanget. 

<> <> <> <> <> <> <> <>


Måndag den
2 mars 2020 kl:12.00
Stockholms största miljöprojekt !
Eva Rådmark Herrder
informationsansvarig
på Stockholm Vatten berättade om Stockholms
framtida avloppsrening. Heriksdals reningsverk
skall byggas ut och även anläggningen i Sickla
skall byggas ut i berget under skidbacken.
Stort Tack för till Eva ett trevlig föredrag.

Ps. Det blev ingen bild denna gång. Ds

<> <> <> <> <> <> <> <>

Måndag den 10 feb. 2020 kl:12.00
fick vi besök av vår DG Gun-Marie Östedt Axelsson som
berättade om att distriktet beslutat att lämna SRS.
Gun-Marie presenterade vår nya AG Mia Brunnberg som
hälsades välkommen. Stort Tack för besöket.


Kenneth Hertzman & DG Gun-Marie Östedt Axelsson


Vår ny AG Mia Brunnberg presentarar sig själv.

Vår medlem tandläkare Hannus Estra berättade
mycket ingående om hur tandvården har förändrats
under de senaste 50 åren. Mycket intressant och
lärorikt. Stort Tack till Hannus för trevligt föredrag.

Intresserade deltagare lyssnar på all information.
Mötet avslutades med god mat i restaurangen.<> <> <> <> <> <> <> <>


Måndag den 20 jan. 2020 kl:12.00
fick vi besök av Carola & Rolf från Gustavsberg som tagit fram
en ny bok: "Gustavsberg som försvann - och kom igen".
Vi fick en trevlig presentation och information om hur
boken var upplagd med många olika författare.
Stort Tack till Rolf & Carola för ett trevligt föredrag.<> <> <> <> <> <> <> <>

Den 17 dec. 2019 kl:12.00 
Julavslutning i Boo kyrka
Kyrkoherde Henrik Roos höll en kort andaktsstund och
musikerna Anders Modigh och Helena Engardt sjöng och
spelade. STORT TACK till Henrik, Anders och Helena !
Efteråt gick vi en trappa ner i samlingslokalen och intog
en god Jul-lunch som Kenneth och Tiiu Hertzman
arrangerat. EXTRA STORT TACK till Kenneth och Tiiu !!!
Nedan några bilder från evenemanget.

<> <> <> <> <> <> <> <>


Måndag den 25 nov. 2019 kl:12.00
fick vi besök av trygghetssamordnare Erik Mangen och
kommunpolis Magnus Mohlin från Värmdö. Vi fick veta
hur man lägger upp arbetet med alla berörda parter.
Stort Tack till Erik & Magnus för all intressant information.


Magnus Mohlin, Kenneth Hertzman och Erik Mangen

Det här skemat jobbar guppen efter

Här informerar Kenneth 13 deltagare, 8 medlemmar, 
3 gäster och våra 2 föredragshållare om programmet. 


<> <> <> <> <> <> <> <>


Måndag den 4 nov. 2019 kl:12.00
hade vi klubbmöte på Skepparholmens kursgård. 
Michael Pernstam från Bilia Group kom och berättade
under rubriken: "Vad skall man köpa för bil i dag" ?
Michael berättade om alla typer av drivmedel som finns
till bilar och vad som var fördelaktigt och miljövänligt.
Stort TACK till Michael för ett intressant föredrag.


En mycket gammal bild från New York och Michael Pernstam

12 stycken intresserade deltagare


<> <> <> <> <> <> <> <>

Måndag den 17 okt. 2019 kl:12.00
fick vi besök av Guvernör Gun-Marie Östedt-Axelsson
som informerade oss och tog del av vår verksamhet.
Stort TACK till vår Guvernör Gun-Marie.

Guvernör Gun-Marie Östedt-Axelsson som överlämnade
årets standar till vår Presiden Kenneth Hertzman.


<> <> <> <> <> <> <> <>

Måndag den 23 sep. 2019 kl:18.00
hade vi klubbmöte med middag på Skepparholmens kursgård 
som skall bli vår nya träffpunkt framöver. Vi var 20 st deltagare som
samlades i konferensrummet för att höra på Fredrik Heleander från
Boo Energi berätta om årets företag i Nacka. Men först hälsade vi en
ny medlem Hjärtligt Välkommen: Gunilla Wärleus - se bild nedan.

Faddrar Göran Eiderfors till vänster och Åke Cederqvist till höger
och Gunnel Wärleus i mitten med vår presidet Kenneth Hertzman.
------------------------------------
Christer Arrsjö lämnar klubben och avtackades för lång och 
trogen tjänst som bland annat klubbens skattmästare under 
många år. Stort TACK Christer!   Se bild nedan.

Nu var det vår föredragshållare Fredrik Heleander som
berättade om hur Boo Energi blivit årets företag i Nacka.

Stort TACK till Fredrik för ett mycket trevligt föredrag.

Här några bilder på de inresserade deltagarna.

Klubbmötet avslutades med en middag i
Skepparholmens restaurang - mycket gott.


<> <> <> <> <> <> <> <>


KRÄFTFEST
Torsdag den 30 aug. 2019
I klubblokalen på Hästskovägen 5 träffades vi kl:18.00 och hade
en trevlig KRÄFTFEST som Kenneth förtjänsfullt hade arrangerat.
15 deltagare fick goda kräftor & räkor och vi fick även en "lille en". 
Kenneth tog sedan fram Västerbotten paj och kaffe.
Med andra ord en KANON kväll i glada vänners lag. 


Här några bilder från evenemanget
<> <> <> <> <> <> <> <>

PRESIDENTSKIFTE
Torsdag den 27 juni 2019
I klubblokalen på Hästskovägen 5 träffades vi kl:18.00 och hade
Presidentskifte med catering-middag från rest. Vita Hästen
Nedan några bilder från evenemanget.Rest. Vita Hästen hade gjort en fantastiskt god middag

Närvarande 8 st medlemmar och 7 gäster = 15 deltagareAlla lät sig väl smaka av den goda matenBengt ordnade med underhållning och sjöng några Bellman-visor

Vår nya President Kennth Hertzman hälsades välkommen och
avgående President Irene Ulfvin avtackades med blommor.


<> <> <> <> <> <> <> <>

Torsdag den 13 juni 2019
Jesper Lindgren farmgångrik fastighetsmäklare.
Vi fick en mycket detaljerad genomgång av
fastighetsmarkanden i Nacka Värmdö.
Stort TACK till Jesper för ett trevligt
föredrag. Vi avslutade med att
äta lunch på rest. Vita Hästen
Några av deltagarna på mötet.


<> <> <> <> <> <> <> <>

Torsdag den 23 maj 2019
kom Per Lejoneke projektledar, som berättade
om "Mötesplats Stavsnäs". Ett mycket informativt 
och trevligt fördrag. Stort TACK till Per. Vi avslutade
som vanligt med att äta lunch på rest. Vita Hästen

Per Lejoneke och president Irene Ulfvin

<> <> <> <> <> <> <> <>

Torsdag den 9 maj 2019
var vi 10 stycken deltagare som träffades och fick
lyssna till
Bengt Jonshuls föredrag "Bellman, maten
och spriten, med provsmak av den gyllene Racken".
Mer information om Racken, klicka 
> H Ä R < 
Stort tack till Bengt för ett mycket trevligt förderag om Bellman
och hans förhavande för flera hundra år sedan. Vi avslutade
som vanligt med att äta lunch på rest. Vita Hästen


Bengt Jonshult och president Irene ulfvin


<> <> <> <> <> <> <> <>

Torsdag den 25 mars 2019
var vi 14 stycken deltagare som träffades på
rest. The old Smokehouse i Lännersta för att
äta lunch. Inspirerande miljö och god mat var
den positiva delen kostnaden var den negativa.
Vi fick också besöka ett konferensrum en 
trappa upp som hade en enastående sjöutsikt.
Nedan några bilder från vårt lunchbesök.
Bilder från vårt lunchbord

Nedan en bild från konferensrummet.


<> <> <> <> <> <> <> <>


Torsdag den 14 mars 2019
Robert Höög  Gustavsbergs Trafikutbildn. AB 
berättade om nya trafikregler, hur man kör i en
rondell och nya trafikskyltar som börjar användas.
Stort Tack Robert för att trevligt och intressant
föredrag. Nedan några bilder från klubbmötet.
Vi avslutade med att inta en utsökt lunch
på restaurang Vita Hästen


Robert informerar om nya trafikregler.

Det blev också många frågor om de nya reglerna.

<> <> <> <> <> <> <> <>

Den 14 feb 2019
fick vi besök av Johan Rådström 
som är chef för Boo Folkets hus. Han breättade om 
entreprenörsskap och hur man kan hjälpa till att
starta egna företag i U-länder med gott resultat.
Stort Tack Johan för ett engagerande föredrag.
Vi avslutade med att inta en utsökt lunch
på restaurang Vita Hästen
Styrelse & Funktionärer 2021

President  Kenneth Hertzman 076-8473943 rk.hertzman@bredband.net 
Tillträdande president Åke Cederqvist 070-5464727 ake@cederqvist.se 
Sekreterare + Bokföring Jan-Olof Engström 070-8903009 janolof46.engstrom@telia.com 
Skattmästare Betalningsansvarig Åke cederqvist 076-5464727 ake@cederqvist.se 
Ledamot Göran Eiderfors 070-6280540 ygefors@telia.com 
Ledamot Lars Melin 0708-155110 lars.h.melin@comhem.se 
IT-samordnare + matrikel. + hemsidan Lars Melin 0708-155110 lars.h.melin@comhem.se 
Revisor  Monica Pettersson 0705-112969 monica.p.1384@telia.com  
Revisor Hannus Estra 070-6078950 estra@uvtcmail.se 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>.

Interna sidor Sid 2 Sid 3

--------------------------------------------------------------------------------

Foto & text Lars Melin

Copyright © 1998-2021  Värmdö Skeppslags VF

Hemsidan skapad av Per