Klubben är en lunchklubb som grundades i oktober 1965.

Sidan uppdaterad 2017-07-03

Trevlig Sommar

Vi har klubbmöte var 14 dag kl:11.45
på Grisslinge Värdhus - 08-580 80 500.
Hur hittar jag dit, klicka här

Torsdagar
2017
kl: 11.45

          P R O G R A M
   
Lunchen kostar 120 kr inkl. kaffe, kaka o lotteri
             OBS. Vi träffas för lunch var 14 dag

Nästa möte

------------------------------------------------------------------

OBS Sommaruppehåll
under juli och ½ augusti 2017 

------------------

------------------------------------------------------------------

24 aug. OBS. Styrelsemöte kl:10.30
-----------------------------------------------------------------

Klubbmöte
program ej klart
Mer info kommer.

------------------

------------------------------------------------------------------

7 sep. KRÄFTFEST planeras
Mer info kommer.

------------------

------------------------------------------------------------------

21 sep. Klubbmöte program ej klart
Mer info kommer. 

------------------

------------------------------------------------------------------

Kryssning
4
- 5

oktober


  Anmälan klicka HÄR.

------------------

------------------------------------------------------------------

Den 15 juni 2017 fick vi besök av Anna Hirsch
som är Diakon i Nacka församling. Anna anlitas av Nacka
kommun som ansvarig för flyktingmottagningen vid fd 
Graninge stifts gård. Anna berättade ingående om arbetet. 
Stort Tack till Anna för ett trevigt föredrag.


Diakon Anna Hirsch och dagens president Johan Peters

----------------------------------

Den 18 maj 2017 KL:18.00
träffades
20 Rotarianer och gäster vid Evert Taubestatyn.

Vår President Bengt Jonshult
guidade oss runt i Gamla Stan under rubriken
"Spöken, mördare och poeter".
Vi avslutade på restaurant Rudolfino på stora Nygatan 1.
STORT TACK till Bengt som ordnade med en alldeles
lysande rundvandring och spelade o sjöng några
dryckesvisor. Nedan några av Lars Melins bilder.


Kvällens guide och publik framför gamla riksdagshuset
på Järntorget. Den av IKEA sponsrade Taubestatyn
ger en antydan om att sommaren är på väg. 


Mitt emot Den Gyldene Freden blommar Magnoliaträdet, 
men under dess rötter spökar Stockholms äldsta spöke
- den franske munken Gideon.


I november månad 1520 begicks blodbadet på Stortorget.
Offren brändes sedan på Södermalm - på exakt samma
ställe där den eldhärjade Katarina kyrka idag står.
Detta fenomen märktes dock inte i den sista visan.
En dryckesvisa av Lasse Lucidor:"Blir jag av dricka döder".
Bildtext Bengt Jonshult.


----------------------------------

Den 4 maj 2017 fick vi besök av Joakim Urheim
från Fair Inverstments Sweden AB som berättade om 
Fondbranschen bakom kulisserna. Vi fick läs oss 
mycket om förvaltning och alla sorters fonder 
och hur skrämmande dålig placering det är.
Stort Tack till Joakim för ett lärorikt föredrag.

Joakim Urheim och President Bengt Jonshult

----------------------------------

Den 20 april 2017 fick vi besök av
Ture Rangström
f.d. chefen för Strindbergs Intima Teater som berättar om teaterns födelse 
1907. Då med August Strindberg vid rodret, flankerad av skådespelare 
som Manda Björling, Anna Flygare, Fanny Falkner och August Falck. 
Efter 3 års tid, 1910, lades teatern i malpåse, för att återigen uppstå 2003. 
Då under ledning av Ture Rangström. Ture berättade även initierat om 
Strindbergs samröre med Värmdö, bl.a. att han bebodde Gustavsbergs 
Värdshus under en kortare tid och att det fanns en speciell seglarklubb 
på Baggensfjärden med båtar döpta efter Strindbergs pjäser.”

Stort Tack till Ture för ett trevligt föredrag.

President Bengt Jonshult och Ture Rangström 

----------------------------------

Den 23 mars 2017. Lars Melin
berättar och visar
bilder från en resa till Hawaii där han besökte 4 öar.
Lars har också besökt Winters RK den 26 jan och
23 feb. 2017 som ligger utanför Sacramento i CA, USA.
Lars höll också ett föredrag på Winters RK om vår klubb
och erhöll då ett standar som överlämndes, se nedan.


Lars Melin överlämnar standaret till president Bengt Jonshult.

----------------------------------

Den 12 jan 2017 fick vi besök av Gunnar Hjertstrand
som som jobbar som tillsynsman i ytterskärgården.
Gunnar visade fina bilder från skärgården och på
ovanliga och vanliga fåglar och djur i fina miljöer - kanon!
Stort Tack till Gunnar för fina bilder och trevlig information.


Gunnar Hjertstrand och president Bengt Jonshult.
----------------------------------

Den 27 okt. 2016 fick vi besök av Camilla Eltell
som är ordförande för Värmdö Företagarförening. Camilla
berättade om sitt engagemang i verksamheten och om ett
flertal samarbetsprojekt för att föra verksamheten framåt.
Stort Tack till Camilla för all trevlig information.


President Bengt Jonshult och Camilla Eltell.
----------------------------------

Den 13 okt. 2016 fick vi besök av Dag Kronlund
chef för Dramatens arkiv som berätta ingående om
Dramatens tillkomst och händelser i samband med det.
Stort Tack till Dag för all trevlig information.


President Bengt Jonshult och Dag Kronlund.
----------------------------------

I dag presenterade vår president en ny medlem
Lisa Lanning som besökt klubben vid flera tillfällen.
 Vi hälsar Lisa Hjärtligt Välkommen i vår gemenskap.

President Bengt Jonshult och Lisa Lanning
-------------------------------------------
Vi utbringade ett fyrfaldigt leve för vår Hedersmedlem
Lennart Hylander som 2016-10-12 fyllde 99 år. Vi Gratulerar!

Här står Lennart med blommor från klubben. 


Vi Gratulerar Lykke som vann vinflaskan.

<><><><><><>

Guvernörsbesök den 15 sep. 2016.
 Vår Guvernör Lars Olof Nilsson från Nacka RK kom
på besök och informerade oss bland annat om nya
Rotary regler som lagrådet tagit fram i april 2016.
Stort Tack till Lars Olof för trevlig information.

President Bengt Jonshult och Guvernör Lars Olof Nilsson

<><><><><><> Ett av våra skepp som föredragshållare får som tack.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Styrelse & Funktionärer 2017-2018

President Johan Peters 070-5883703 johan_olof@telia.com 
Tillträdande President
Past President Bengt Jonshult 076-8041700 jonshult@telia.com 
Vice President
Sekreterare Jan-Olof Engström

0708-903009

janolof46.engstrom@telia.com

Skattmästare Christer Arrsjö

070-3925720

christer.arrsjo@scaneagle.se

IT-samordnare Lars Melin 0708-155110 lars.h.melin@comhem.se 
Ledamot Göran Eiderfors 070-6280540 ygefors@telia.com 
Ledamot Kenneth Hertzman 076-8473943 rk.hertzman@bredband.net 

Övriga funktioner

Klubbkommittén ordf. Lennart Siverbo 070-3120017 lennart.siverbo@booforsamling.se 
Klubbkommittén Åke Cederqvist 070-5464727 ake@cederqvist.se 
Ungdomsutbytet Kenneth Hertzman 076-8473943 rk.hertzman@bredband.net 
Past President Kommittén Kenneth Hertzman 076-8473943 rk.hertzman@bredband.net 
Matrikelansvarig  Lars Melin 0708-155110 lars.h.melin@comhem.se 
Revisor
Revisor


Vad är Rotary ?

Rotary sammanför engagerade människor som utbyter erfarenheter och vidtar åtgärder genom våra yrkesroller och Rotarys lokala och globala hjälpprojekt.
Rotary är en organisation bestående av ledande personer från alla yrkesgrupper, som genom ett världsomfattande samarbete främjar humanitär service och hög etik inom alla yrken, samt bidrar till att skapa samförstånd och fred i världen. Rotary grundades av Paul Harris i Chicago den 23 feb.1905. Namnet Rotary kommer av att man i början höll sammanträden i rotation på respektive medlems kontor.
Rotary blev internationellt 1911. Rotarys motto är: "Service Above Self".
Rotary har under innevarande verksamhetsår fått 30.022 nya medlemmar och vi är nu totalt 1.237.928 medlemmar i 200 länder. 
Rotary kom till Sverige 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Sverige är indelat i 10 distrikt med över 25.000 medlemmar i 530 klubbar.

Värmdö Skeppslags Rotaryklubb  bildades i oktober 1965 av Stockholms Rotaryklubb. Charter president: Arne Björner.
Klubben tillhör distrikt 2370, som består av 42 klubbar och är per den 30 april 2017  1.818 rotarianer. Rotarydistriktet är ett geografiskt område till vilket klubbarna sammanförts av administrativa skäl. Klubbens distrikt omfattar Värmdö kommun och Boo församling. En medlem måste antingen bo eller arbeta inom distriktet. Klubben består i dag - juli 2017 - av 24 medlemmar, + 4 hedersmedlemmar. 

Rotary är världens största privata bidragsgivare, större än t.ex. Röda Korset. Rotaryklubben är grunden i Rotarys globala nätverk. Ett av världens bästa sociala nätverk för samförstånd och fred i världen. Globalt finns Rotary International (RI). I ledningen för RI finns en president, vilken väljs ny varje år. RI:s administration består av styrelse, sekretariat och ett antal kommittéer. Centralkontoret finns i Evenston, Illinois, USA och dessutom finns sex regionala kontor, varav ett i Zürich dit Sverige hör.
En årskongress, kallad Convention, hålls varje år i maj / juni. Vid årskongressen utses ny president, RI:s styrelse och nya distriktguvernörer.
Lagrådet - "Council of Legislation" - är Rotarys lagstiftande församling, parlament, som samlas en gång vart tredje år. Där finns en representant för varje distrikt. 

Som hjälpmedel för den enskilde rotarianen i det dagliga livet, konstruerade Herbert J. Taylor, president för RI 1954/1955, det så kallade 4-fråge provet, där man bör kunna besvara följande frågor om saker vi tänker, säger och gör, med JA:
1.    Är det sant ?
2.    Är det rättvist mot alla parter ?
3.    Kommer det att skapa goodwill och bättre vänskapsförhållande ?
4.    Kommer det att vara till fördel för alla som det berör ?

   Rotary-color_lg[1].gif (16076 bytes)       
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

E-mail:
Mer info:
RI:

jonshult@telia.com 
Rotary i Sverige
Rotary International

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
.
Länk till Rotarys ungdoms organisation: www.rotaract.se
Länk till vår systerklubb Värmdö Skärgårds RK
, program:
www.varmdoskargard.se/indexpgm.htm

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Interna sidor Sid 2 Sid 3

Du är besökare nr sedan 2005-09-08
----------------------------------------------------------------------

Foto & text Lars Melin

Copyright © 1998-2017  Värmdö Skeppslags Rotaryklubb.

Hemsidan skapad av Per